"Bạn Vũ Ngọc Hạnh"

"Các bạn làm việc nhất nhiệt tình, nhiệt huyết. Làm việc gọn gàng, sau khi hoàn thiện hoàn trả mặt bằng sạch sẽ, chúng tôi rất ưng ý với dịch vụ và tinh thần trách nhiệm của các bạn, tôi tin các bạn sẽ nhận được rất nhiều công trình khác trên địa bàn Hà Nội. Cảm ơn các bạn !"